O nás Štatút fondu Zriaïovacia zmluva Zápis do registra fondov Formuláre na stiahnutie Partneri Kontakt
O NÁS
 
Obchodné meno: Traumatológia Trnava, n.f.
Adresa: A. Žarnova 11, 917 75 Trnava
Číslo účtu: 4200 040 400/3100
IČO: 45731608
  1. Neinvestičný fond predstavuje neziskovú právnickú osobu, združujúcu peňažné prostriedky na plnenie všeobecne prospešného účelu.
  2. Zriaďovateľ fondu uvedený v článku V. tejto zakladateľskej zmluvy sa podľa §3 a nasl. zákona č. č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. , dohodli na zriadení neinvestičného fondu zmluvou o založení neinvestičného fondu, s obsahom podľa tejto zmluvy.
Výročná správa neinvestičného fondu Traumatológia Trnava, n.f. za rok 2010

Postup krokov ako darovať 2% z dane - www.dvepercenta.sk


O nás Štatút fondu Zriadovacia zmluva Zápis do registra fondov Formuláre na stiahnutie Partneri Kontakt
Copyright © 2011 Traumatológia Trnava, n.f., Created by ARTTECH WebDesign