O nás Štatút fondu Zriaďovacia zmluva Zápis do registra fondov Formuláre na stiahnutie Partneri Kontakt
O NÁS
 
Obchodné meno: Traumatológia Trnava, n.f.
Adresa: A. Žarnova 11, 917 75 Trnava
Číslo účtu: 4200 040 400/3100
IČO: 45731608
  1. Neinvestičný fond predstavuje neziskovú právnickú osobu, združujúcu peňažné prostriedky na plnenie všeobecne prospešného účelu.
  2. Zriaďovateľ fondu uvedený v článku V. tejto zakladateľskej zmluvy sa podľa §3 a nasl. zákona č. č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. , dohodli na zriadení neinvestičného fondu zmluvou o založení neinvestičného fondu, s obsahom podľa tejto zmluvy.
Výročná správa neinvestičného fondu Traumatológia Trnava, n.f. za rok 2017
Výročná správa neinvestičného fondu Traumatológia Trnava, n.f. za rok 2016
Výročná správa neinvestičného fondu Traumatológia Trnava, n.f. za rok 2015
Výročná správa neinvestičného fondu Traumatológia Trnava, n.f. za rok 2014
Výročná správa neinvestičného fondu Traumatológia Trnava, n.f. za rok 2013
Výročná správa neinvestičného fondu Traumatológia Trnava, n.f. za rok 2012
Výročná správa neinvestičného fondu Traumatológia Trnava, n.f. za rok 2011
Výročná správa neinvestičného fondu Traumatológia Trnava, n.f. za rok 2010


Postup krokov ako darovať 2% z dane - www.dvepercenta.sk


O nás Štatút fondu Zriadovacia zmluva Zápis do registra fondov Formuláre na stiahnutie Partneri Kontakt
Copyright © 2011 Traumatológia Trnava, n.f., Created by ARTTECH WebDesign